mp3Donna bella, Cusanarella

 

FÉMMËNA BÈLLA CUSANARÉLLA 

 

 

[ ‘femmәna ‘bɛlla kusana’rɛlla ]

 

 

DONNA BELLA, CUSANARELLA

                 
                 
Si më wòglië ammarità (‘nzurà),  [si mə ‘wɔʎʎ ammari’ta / Se mi voglio sposare,                  
na muglièrë aggià truwà: na  muʎ’ʎɛrə ad’ʤia tru’wa / una moglie devo trovare:                  
muntanàrë ó cusànarë,  munta’narə o kusa’narə / montanara o cusanara (cusanese)                  
me la sposo senza suttanë, me la ‘sposo ‘sɛnʦa sut’tanә / me la sposo senza sottana,                  
senza dòtë e senza casë, ‘sɛnʦa ‘dɔtә e ‘sɛnʦa ‘kasә / senza dote e senza casa,                   
m’abbastna bella spósa Mab’baʃtna ‘bɛlla ‘sposa mi basta una bella sposa                  
kë m’adórë,  kë malatë,  kə ma’dorə / kə ma’latə / che mi adori, che (quando sono) malato                  
kë më fa arrëpigliá. kə mə ‘fa arrəpiʎ’ʎa // mi faccia riprendere.                  
Fémmëna bella, cusanarèlla,  ‘femməna ‘bɛlla / kusana’rɛlla  / Donna bella, cusanarella,                  
nu mazz dë ròsë t’àggia lassà. nu  ‘matʦ ‘də’rɔsə ‘tadʤja las’sa // un mazzo di rose ti devo lasciare.                  
Fémmëna bella, cusanarèlla,  ‘femməna ‘bɛlla / kusana’rɛlla  / Donna bella, cusanarella,                  
nu mazz dë ròsë t’àggia lassà. nu  ‘matʦ ‘də ’rɔsə ‘tadʤja las’sa // un mazzo di rose ti devo lasciare.                  
E la figlia dë gliu marchésë,  e la ‘fiʎʎa də ‘ʎu mar’kesə / E la figlia del marchese                  
la 'ncuntrajë 'ndà gliu Matese, la nkun’trajə ‘nda ‘ʎu ma’tese / la incontrai sul Matese,                  
la pigliajë pë la manë la piʎ’ʎajə pə la ‘manə la presi per mano                  
e cë në jèmm mézzë i prwatë. e ‘ʧə nə ‘jɛmm ‘metʦə i pr’watə // e ce ne andammo sul prato.                  
Cu gliu còrë kë më trëmavë,  ku ‘ʎu ‘kɔrə kə mə trə’mavə / Con il cuore che mi tremava                  
chianë chianë jì a vasavë, ‘kjanə ‘kjanə ji a va’savə / piano piano la baciai,                  
ma gliu marchésë plasunatë,  ma ‘ʎu mar’kesə plasu’natə / ma il merchese blasonato                  
nnë më la wòlë fa spusà. nnə mə’ la ‘wɔlə ‘fa ʃpu’sa // non me la vuole far sposare.                  
Fémmëna bella, cusanarèlla,  ‘femməna ‘bɛlla / kusana’rɛlla / Donna bella, cusanarella,                  
nu mazzë dë ròsë t’àggia lassà. nu  ‘matʦə ‘də ’rɔsə ‘tadʤja las’sa // un mazzo di rose ti devo lasciare.                  
Fémmëna bella, cusanarèlla,  ‘femməna ‘bɛlla / kusana’rɛlla / Donna bella, cusanarella,                  
nu mazzë dë ròsë t’àggia lassà. nu  ‘matʦə ‘də ’rɔsə ‘tadʤja las’sa // un mazzo di rose ti devo lasciare.                  
Quann è témpë dë mëtëturä,  ‘kwann ‘ɛ ‘tempə ‘də mətə’tura  / Quando è tempo di mietitura                  
i pènzë kë s’ammaturë i ‘pɛnʦə ‘kə samma’turə io penso che maturerà                  
kist’amórë cusanærë ‘kiʃt ‘amorə kusa’nærə quest’amore cusanese                  
mméz i pignun de lu ranë. m’meʦ i ‘piɲun de lu ‘ranə // in mezzo ai covoni di grano.                  
E’ na fèsct ‘ntà campagna, ‘ɛ na ‘fɛʃt ‘nta kam’paɲɲa / E’ una festa nella campagna,                  
tra lë cimë d’à muntagna, tra lə ‘ʧimə ‘da  mun’taɲa / tra le cime della montagna,                  
të wòglië fa da bégliu spósë,  tə ‘wɔʎiə ‘fa da ‘beʎu ‘sposə / voglio essere il tuo sposo,                  
tutt i munn addà cantà. ‘tutt i ‘munn ad’da kan’ta // tutto il mondo deve cantare.                   
Fémmëna bella, cusanarèlla,  ‘femməna ‘bɛlla / kusana’rɛlla / Donna bella, cusanarella,                  
nu mazzë dë ròsë t’àggia lassà. nu  ‘matʦə ‘də’rɔsə t ad’ʤia las’sa // un mazzo di rose ti devo lasciare.                  
Fémmëna bella, cusanarèlla,  ‘femməna ‘bɛlla / kusana’rɛlla / Donna bella, cusanarella,                  
nu mazzë dë ròsë t’àggia lassà. nu  ‘matʦə ‘də ’rɔsə ‘tadʤia las’sa //] un mazzo di rose ti devo lasciare.