BÈLLÄ FIGLIÓLË [‘bԑlla fi’ʎolə] BELLA RAGAZZA
Kë bèllä figliólë kë sóngh’ijë:  [kə ‘bɛlla 'fi’ʎɔlə kə son’g ijə /    Che bella ragazza sono io: 
si n’hä ki m’avantà, m’avantë ijë. si 'na ki mavan'ta / ma’vantə ijə //] se nessuno mi vanta, mi vanto da sola.