KATARINË, KATARINË [kata’rinə /  kata’rinə] CATERINA, CATERINA
Katarinë, Katarinë  [kata’rinə /  kata’rinə Caterina, Caterina
métt l’akkuë a lë kagglinë,  ˈmett  ‘lakkwə a lə kaʎ’ʎinə / mette l’acqua alle galline,
lë kagglinë fann l’òwë  lə  kaʎ’ʎinə ˈfann  ‘lͻwə                    le galline fanno le uova  
e Katarinë nën në pròwë. e kata’rinə  nən nə  ‘prͻwə //] e Caterina non ne prova.