TRÈ PË SÈTT, VINTUNË (2) ['tre pə 'sɛtt / vin'tunə] TRE PER SETTE, VENTUNO
Tré pë sètt, vintunë:  ['tre pə 'sɛtt / vin'tunə /  Tre per sette, ventuno:
addënòcchijëtë ‘ntèrr e vasëtë ‘ncurë addə'nɔkkjətə n'tɛrr e 'vasətə 'nkurə] inginocchiati in terra e baciati il sedere (se ci riesci!)