SÈI PER ÒTT, QUARANTÒTT (1) [‘sɛi per 'ɔtt / kwaran'tɔtt] SEI PER OTTO, QUARANTOTTO (1)
Sèi per òtt, quarantòtt:  [‘sɛi per 'ɔtt / kwaran'tɔtt /  Sei per otto, quarantotto: 
a tripp ó mammëtä a ffatt a bòtt. a 'tripp o ‘mammətə a f’fatt a b’bɔtt //] la pancia di tua madre fa la botta.